Bilvård i Arvika

Använd rätt fordonsbelysning

fordonsbelysning

Regler och lagar för fordonsbelysning skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. Det är alltid viktigt att söka efter den senaste informationen. Då regler och förordningar av detta slag uppdateras ofta och ibland utan att allmänna påminnelser eller föreskrifter skickas ut. I Sverige säger den nuvarande lagen bland annat att man inte får använda strålkastare eller lyktor på sitt fordon som kan riskera att blända andra förare.

Olika regler för dimljus

Detta är något som de flesta känner till och respekterar, till exempel genom att använda hel- och halvljus på ett lämpligt sätt när man kör på kvällar eller nätter. Lagen säger även att dimbakljus endast får brukas vid dimma eller vid extremt kraftig nederbörd, men alltid med hänsyn till förare i bakomvarande fordon så att inte dessa bländas.

Det finns dessutom en regel som menar att dimljus bakåt inte får användas i samband med halvljus framåt, något som kan underlätta körningen vid till exempel snörök. Alla lyktor på alla fordon måste vara E-godkända för att användas. Alla fordonsägare hänvisas till Vägverket och Trafikförordningen för information angående regler och förordningar som gäller i Sverige, angående just fordonsbelysning. Vägverket och Trafikförordningen kan alltid informera föraren om de senaste uppdateringarna eller ge svar på frågor inom detta område.