Bilvård i Arvika

Nyttan med en bilförsäkring

En bilförsäkring måste alla bilägare ha; oavsett om man köper en begagnad eller en ny bil. Den del av försäkringen som gäller för alla bilar oavsett ålder och användning måste ha en trafikförsäkring.

I vilken mån man i övrigt ska ha bilen försäkrad avgörs av hur man använder den, om man har möjlighet att utföra reparationer själv, bilens ålder och skick och så vidare.

Givetvis spelar det in hur mycket själva försäkringen kostar också, så här blir det dags att sätta sig ner och göra en kalkyl.

I allmänhet kan man utgå ifrån att den som har köpt en ny bil bör ha bilen helförsäkrad. Det som ingår i försäkringen är då stöldskydd, brandskydd, maskinhaveri (i vart fall delvis), rätts-och krisskydd. Denna del ingår i det man kallar halvförsäkringen. I helförsäkringen ingår skydd för vagnskada, vilket innebär att en reparation på bilen ersätts av försäkringen oavsett hur skadan har kommit till; med undantag för medvetet åstadkomna skador. Med en helförsäkring behöver du som regel inte oroa dig för dyra besök på verkstaden.

I många nya bilar ingår redan en vagnskadegaranti som kan göra helförsäkringen onödig. Då gäller det att kontrollera så att allt det man vill ha täckt av helförsäkringen också ingår i vagnskadegarantin. Man bör vara medveten om att det inte lönar sig att dubbelförsäkra för skador eftersom man aldrig kan få betalt två gånger för samma skada!

Tumregeln är alltså att man bör ha bilen helförsäkrad om man har en bil som är någorlunda ny och i den mån det inte finns en vagnskadegaranti som ändå täcker för vagnskada.