Bilvård i Arvika

Microblästring

1870 kom Benjamin Chew Tilghman på en unik yt-rengöringsmetod. Blästring, som den blev kallad, innebar att man med ström blåste partiklar mot en specifik yta. Strömmens kraft visade sig rengöra ytan på ett effektivt sätt. Idag, 150 år senare, används blästring i bred utsträckning.

Metoden har visat sig vara effektiv till rengöring av en mängd olika ytor. Med tiden har blästrings-tekniken utvecklats och indelats i olika områden och underkategorier. Vakuum-, torris-, vatten-, svep- och mikroblästring bara för att nämna några.

Rengör med sand

Microblästring är den metod som skiljer sig mest från de andra. Med hjälp av sand, som de andra metoderna inte använder sig av, kan man rengöra på ett mer finkänsligt sätt. Tack vare sanden blir blästringen mer noggrann och användbar på känsligare ytor. Tandläkare microblästrar bland annat tandemalj med pimpsten och saltsyra. Strömmens kraft skapar ett mekaniskt avlägsnande. Detta är ett effektivt sätt att ta bort tuffare missfärgningar som en vanlig tandblekning inte klarar av.

Svensk verkstadsindustri använder mikroblästring till att rengöra mängder av olika ytor. Framförallt verktygsmakare, som länge nyttjat metoden. Rost och smuts på verktyg avlägsnas på ett effektivt sätt genom microblästring. Här använder man istället en keramisk massa som gör microblästringen mer finkänslig.