Bilvård i Arvika

Försäkringar

Här har vi lagt upp infomration om fordonsförsäkringar. En försäkring är bra att ha för at slippa ta ett lån med betalningsanmärkning, eller om du skött dig bra, ett dyrt blancolån.

Bilförsäkring

krockad-bil-bilforsakringNär det inträffar en trafikolycka av lindrigare slag, ser man att förarna utväxlar information om vilka försäkringsbolag respektive part har. Normalt sett rapporterar då den förare som var medveten om att han eller hon var orsak till olyckan till sitt försäkringsbolag om vad som har inträffat.

När försäkringsbolagets representant har kommit fram till samma slutsats förbereder man en utbetalning till den förfördelade bilägaren. När utbetalningen väl har skett kan försäkringsbolaget ha kommit fram till att den som vållade olyckan är skyldig att betala en självrisk. En räkning går då till den egna försäkringstagaren. Det här är ett praktiskt exempel på hur den obligatoriska trafikförsäkringen fungerar. För det första visar den att systemet fungerar i en värld där det inträffar hundratals mindre olyckor i trafiken varje dag till en kostnad av miljarder på årsbasis.

För varje fordon måste det således finnas en trafikförsäkring, som ser till att de som råkar ut för skador blir ersatta för detta oavsett vem som hade orsakat olyckan. Försäkringen har sin största betydelse när det inträffar allvarliga personskador, vilka kan orsaka mycket höga sjukvårdskostnader och ersättning för invaliditet och lidande.

Om något av fordonen trots allt skulle vara oförsäkrat träder Trafikförsäkringsföreningen in gentemot den skadelidande och reglerar skadan. Av den anledningen har Trafikförsäkringsföreningen också rätt att ta ut höga avgifter från den som av någon anledning underlåtit att ta ut en trafikförsäkring. Har man köpt en ny bil med fri halvförsäkring kanske man glömmer bort att kontrollera trafikförsäkringen. Det kan alltså bli dyrbart!

MC-försäkring

mc-olyckaÄger man en motorcykel som ska framföras på allmänna vägar måste man hålla den försäkrad. Den obligatoriska delen är trafikförsäkringen som dels tar sikte på ansvarsskador på medtrafikant och dels personskador.

Härutöver finns det möjlighet att själv välja vad man ska skydda genom försäkring. I princip finns det möjlighet att påverka försäkringen efter eget behov. Det finns därutöver goda möjligheter att påverka årspremien genom hur man hanterar sin motorcykel. Eftersom en motorcykelförsäkring är relativt dyr är det klokt att titta igenom försäkringslösningen ordentligt så att den passar både ens behov och ens plånbok.

En rimlig sak att börja med är att se till att motorcykeln är försäkrad mot stöld. Motorcyklar är stöldbegärliga och följaktligen kan försäkringspremien i denna del vara ganska stor. Vissa bolag kräver för att stöldförsäkringen ska gälla att motorcykeln är inlåst på nätterna medan andra har krav på hur man förvarar nycklarna. I vissa fall kan också självrisken påverkas av liknande omständigheter.

Maskinhaveri är också en typ av skada som man kan välja att inkludera i sin försäkring liksom vagnskada. Skillnaden mellan dessa två är om man själv varit medverkande till skadan på något sätt. Dessa försäkringar ingår normalt i fordonets halv-respektive helförsäkring.

En annan viktig sak att tänka på är att risken för att råka ut för olycksfall i samband med att man kör motorcykel är relativt hög; eller åtminstone bedöms den så av försäkringsbolagen. Av den anledningen kan det vara skäl att välja ett tillägg som ger skydd om olyckan skulle vara framme.